NutriHorse

...kvalita, která koním chutná

CZ

Produkty

Hobby

Koupit v Eshopu Koupit v eshopu

z�kladn� n�zko energetick� granule pro skv?lou kondici

  • vynikaj�c� pom?r kvalita & cena
  • optim�ln� obsah v�ech d?le�it�ch vitamin? a miner�ln�ch l�tek
  • velikost granul� - 10 mm


Popis

NutriHorse Hobby je z�kladn� n�zko energetick� granulovan� krmivo s vynikaj�c�m pom?rem mezi kvalitou a cenou. Obsahuje v�echny pot?ebn� �iviny, v?etn? vitamin?, miner�ln�ch l�tek a stopov�ch prvk?. Vy���m obsahem vl�kniny je vhodn� zejm�na pro pon�ky a kon? bez v?t�� z�t?�e, tzn. kon? ur?en� pro rekrea?n� je�d?n�, kon? do lehk� z�t?�e, na odpo?inku nebo v rekonvalescenci


Dávkování

D�vkov�n� v kg na den:
z�chova 0.7 (k?? 200 kg) / 1.3 (k?? 400 kg) / 2 (k?? 600 kg)
lehk� z�t?� 0.8 (k?? 200 kg) / 1.7 (k?? 400 kg) / 2.5 (k?? 600 kg)


Složení

je?men, ovesn� slupky, p�eni?n� middlings, vojt?�ka, ln?n� semeno, p�eni?n� mouka krmn�, slune?nice, slune?nicov� slupky, t?tinov� melasa, ln?n� expelery, uhli?itan v�penat�, chlorid sodn�, dihydrogenfosfore?nan v�penat�, slune?nicov� olej, oxid ho?e?nat�.
Analytick� slo�ky v 1kg: hrub� protein 11,5 %; hrub� oleje a tuky 5,0 %; hrub� vl�knina 13,5 %; hrub� popel 7,5 %; sod�k 0,45 %; �krob 24%, cukry 4 %.
Nutri?n� dopl?kov� l�tky v 1kg: Vitaminy: vit.A 18 000 m.j.; vit. D3 2 000 m.j.; vit E 200 mg.
Mikroprvky: �elezo 75 mg; j�d 1,5 mg; m?? 19 mg; mangan 55 mg; zinek 124 mg; selen 0,4 mg.
Energie: 10,7 MJ/kg


Hobby

Doba použitelnosti

12 m?s�c? od data v�roby


Balení

20 kg


Bonusový program

Zjistěte, kolik bodů za tento produkt můžete získat.